05 Jun 23 07:02 AM

Semarak Bakar Ikan dan Edukasi Perikanan

: 05 Maret 2018 - 06 Maret 2018

: Seharian

Hari dan Tanggal : Senin 05 Februari 2018
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : BBI Sumber Jaya
Acara : Semarak Bakar Ikan dan Edukasi Perikanan